Dariy Vykhodtsev
Dariy Vykhodtsev
Height: 6-1
Year: Fy.
Hometown: Saco, Maine
High School: Thornton Academy
Major: Biochemistry